Vi har noterat att flera fonder har stängt för uttag, situationen i företagsobligationsmarknaden är ansträngd och vi följer situationen noggrant.

Dina pengar investeras i fonderna Lysa Räntor (för vårt breda investeringsalternativ) och Lysa Räntor Hållbar (för vårt hållbara investeringsalternativ). Lysa Räntor investerar i sin tur bland annat i Spiltan Räntefond Sverige som har senarelagt handel tillsvidare. Resterande innehav har för närvarande öppet som vanligt och vi gör därför i nuläget bedömningen att även Lysa Räntor och Lysa Räntor Hållbar kan hållas öppna för handel.

Varför händer det här?
Anledningen till varför fonder ibland inför ett tillfälligt handelsstopp och senarelägger handel, är just för att sparare inte ska förlora pengar på grund av felaktiga värderingar. Det är en konsekvens av begränsad likviditet på marknaden vilket omöjliggör en rättvis kurssättning för fonder med företagsobligationer. Så länge som företagen som ställt ut obligationerna inte hamnar på obestånd kommer fonderna att erhålla kupongbetalningar (ränta) för obligationsinnehaven som vanligt. Det innebär att avkastningen för de underliggande tillgångarna inte förändrats.

Behöver jag göra något?
Nej. Du kan fortsätta månadsspara, göra insättningar och uttag precis som vanligt.

Vad händer med min insättning?
Din insättning investeras som vanligt enligt din valda målfördelning.

Vad händer om jag vill göra uttag?
Eftersom samtliga räntefonder som Lysa investerar genom (dvs. Lysa Räntor och Lysa Räntor Hållbar) är öppna för handel fungerar uttag som vanligt.

Hur väljer Lysa sina fonder?
Lysa bedömer flera olika parametrar vid urvalsprocessen för underliggande placeringar. På ett övergripande plan kan dessa sammanfattas enligt nedan:

  • Avgifter. Detta innefattar både förvaltningsavgift och eventuella transaktionskostnader.
  • Hur fonden handlas. Lysa har inga preferenser mellan vanliga fonder och ETF:er men handlar enbart på välrenommerade marknader
  • Fondens likviditet och storleken på kapital som fonden förvaltar.
  • ”Tracking difference” och ”Tracking error”.
  • Fondens hemvist.
  • Hur fonden replikerar sitt underliggande index (fysiskt eller syntetiskt). Lysa föredrar fysisk replikering
  • Renommé. Lysa väljer enbart fondförvaltare som är stabila och har kapacitet att förvalta fonden.
  • Skattesituation för fonden.

Mer information gällande Lysas urvalsprocess finns i vårt whitepaper.

Kan Lysa Räntor och/eller Lysa Räntor Hållbar behöva senarelägga uttag framöver?
I dagsläget ser vi inget behov av att stänga Lysa Räntor för insättningar eller uttag. Om Lysa gör bedömningen att det bästa för våra kunder är att stänga Lysa Räntor så kan det komma att ske. I en sådan situation kommer Lysa meddela alla berörda kunder och beskriva anledningen till beslutet, och givetvis löpande uppdatera när Lysa Räntor kan öppnas för handel igen. Om det skulle ske skulle det inte heller debiteras någon avgift för investeringar i Lysa Räntor under perioden fonden är stängd för handel.

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att maila oss på kontakt@lysa.se eller ringa på 08-525 035 70.