Risk (på gott och ont)

“Du erbjuds att investera hela ditt sparkapital i tillgångar som förväntas ge en avkastning på 6 % under 1 år. Det finns dock en risk att du »

Tack för ett lysande 2019!

Bästa kunder. Ett nytt år – ett nytt decennium, står för dörren. Innan vi avslutar 2019 vill vi passa på att rikta ett stort tack till våra »