De senaste åren har vi arbetat med de tekniska förutsättningarna för att kunna lansera Lysa Sweden Equity Broad. Under det senaste året har vi även fått en hel del önskemål från våra kunder vilket gjorde det självklart att prioritera och lägga fullt fokus på att bredda den svenska aktieexponeringen.


Lysa Sweden Equity Broad är en indexnära direktinvesterande aktiefond med mål att så nära som möjligt följa indexet Solactive GBS Sweden All Cap Index TR.

För att på bästa sätt följa indexet är det framförallt viktigt att hålla koll på tre faktorer, i) fondens sammansättning ska vara så nära indexets som möjligt, ii) handeln ska om möjligt genomföras till marknadens stängningspriser då dessa används för att beräkna indexets utveckling och iii) transaktionskostnaderna ska så långt det är möjligt minimeras.

Detta kan vid första anblick verka enkelt men det finns en hel del detaljer som måste beaktas vid handel. Exempelvis så kan handel i mindre bolag vara svårt att genomföra till stängningspris om den handlade volymen är låg i stängningsauktionen. Därför är det viktigt att samtliga bolag som ingår i fonden har en hög likviditet. Därtill så består transaktionskostnader generellt sett av både courtage (som varierar med affärens storlek) och avgift för avveckling (vilken är en fast summa per affär) vilket kräver att handel kanske måste begränsas till en delmängd av bolagen i fonden vid varje enskilt tillfälle.

Utöver de rent handelstekniska aspekterna av likviditet så har även Finansinspektionen analyserat likviditet i företagsobligationsfonder och småbolagsfonder. Finansinspektionens slutsatser är att det är varje fonds skyldighet att matcha likviditetsprofilen hos kunderna, alltså insättningar och uttag, med likviditetsprofilen på fondens innehav, alltså hur lätt man kan köpa och sälja underliggande innehav.

För att kunna erbjuda en produkt som både har förutsättningar att investera brett på den svenska aktiemarknaden utan exkluderingar av specifika branscher eller bolag och samtidigt erbjuda en fond som fondandelsägarna utan begränsningar kan köpa och sälja andelar i har Lysa alltså valt indexet Solactive GBS Sweden All Cap Index TR.

Indexet utvärderar samtliga bolag på börserna Nasdaq Stockholm Main Market, First North Growth Market och Nordic Growth Market (NGM), de exkluderar i dagsläget endast Spotlight. Utöver dessa så återfinns även ett svenskt bolag listat Nasdaq New York.

De filtreringar Solactive gör baseras dels på landstillhörighet där de flesta andra indexleverantörer bygger sina index på vilken börs bolaget är listat på medan Solactive bygger på land (ex. Nordea som är klassificerat som Finskt enligt Solactive och ingår därmed inte i detta index). Därtill filtrerar Solactive indexet på likviditet, dels ett hårt filter på ADV (average daily volume) och dels filter på andelen free float. Detta görs för att indexet ska vara handelsbart och att vi som fond ska kunna basera en produkt på indexet.

Nedan tabell ger en uppskattning av sammansättningen av indexet i förhållande till samtliga svenska listade bolag på ovan börser.

(Siffror ovan bygger på data hämtad från Infront 2021-12-20, dessa kan variera över tid)

Oavsett val av index så framgår det tydligt av bilden nedan vilken oerhört stor skillnad det är i marknadsvärde på de allra största bolagen och de små bolagen som utgör majoriteten i antal. Vid en initial investering på en miljard kronor skulle investeringen i det största bolaget vara större än 47 miljoner medans investeringen i det minsta endast skulle uppgå till ca 21 000 kronor.


Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta mig direkt på oscar.bjorklund[at]lysa.se eller genom att skicka ett meddelande i inloggat läge.

Bästa hälsningar,

Oscar Björklund, VD Lysa Fonder

BLI KUNDTILLBAKA TILL FRAMSIDAN