Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina har allt fler hållbara fonder i Sverige börjat inkludera investeringar i försvarsindustrin. Detta är någonting som även påverkar Lysa och dig som kund då dessa förändringar även innefattar underliggande fonder i vår hållbara investeringsinriktning.

Investor in i portföljen

En konkret förändring är att Investor tar plats i Öhman Marknad Sverige – en underliggande aktiefond för Lysa hållbar. Investor AB är ett svenskt investmentbolag som investerar i ett flertal hållbara bolag runt om i världen vilka du som Lysakund nu indirekt kommer att få exponering mot.

Bland Investors bolag finns ABB, EQT, Husqvarna, AstraZeneca och Saab. Saabs verksamhet innefattar bl.a. produktion av vapen vilket innebär att Lysas hållbara investeringsinriktning inte längre garanterar total exkludering av försvarsindustrin. Saab kommer i praktiken att utgöra ungefär 0,033 % av aktiedelen av den hållbara investeringsinriktningen då dina pengar investeras i fler än 1 000 andra aktiebolag.

Vapen är ett komplicerat ämne och vi har full förståelse för att vissa personer anser att vapen generellt är ohållbart medan andra personer anser att vapen utgör en nödvändig del i möjligheten att försvara demokratiska värden. Fler hållbara fonder i Sverige har börjat inkludera investeringar i försvarsindustrin, i synnerhet mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och vi följer utvecklingen noga.

Hållbarhetskraven ökar

På Lysa vill vi göra det lätt för dig att spara hållbart. Samtidigt som vi anser att de grundläggande värderingar som förmedlas genom svenska kyrkans riktlinjer är fortsatt relevanta, så ökar hållbarhetskraven på oss som bolag och på hela den finansiella sektorn i stort, bl.a. genom den s.k. Disclosureförordningen och Taxonomin.

På Lysa välkomnar vi detta och det pågår för närvarande en process att anpassa bolagets verksamhet och fondutbud utifrån de nya regelverken. Vi utvärderar kontinuerligt våra hållbara investeringar och kommer att fortsätta arbeta för att göra ditt hållbara sparande med Lysa så hållbart, brett och billigt som möjligt.


Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.