Vi jobbar ständigt för att göra Lysa enklare att använda. Vår senaste uppdatering innehåller bl.a. en ny inloggningssida, tydligare översikt, och förenklade menyer. Här har vi sammanställt de fem största förändringarna.

BLI KUND DIREKT MED BANK-ID

Lästips: Få ut mer av tjänsten med 10 populära Lysa Hacks

1. Ny inloggning

Mobil:

För att logga in på Lysa klickar du på 'Öppna Bank-ID på enhet' så startas en Bank-ID-legitimering direkt. Den nya inloggningen innebär inte någon skillnad för dig som har gjort Lysa till en appikon på mobilen – du kommer som vanligt direkt till (den nya) inloggningssidan. Läs mer om hur du gör Lysa till appikon här.

Desktop:

När du loggar in via desktop identifierar du dig via QR-kod. Detta för att säkerställa att det är just du, just nu, som loggar in på ditt konto. Det funkar så här: du öppnar Bank-ID-appen på din telefon, klicka på QR-kod i Bank-ID-appen och håll upp kameran mot QR-koden på sidan så kommer du automatiskt initiera en inloggning.


2. Renare översikt

Mobil:

Både designen och funktionaliteten för översiktssidan är uppdaterad, med ny färg och form för både översiktskort och graf. Vi har lyssnat på våra kunders feedback och gjort det ännu tydligare hur mycket du har satt in respektive tagit ut från Lysa, samt den totala utvecklingen för samtliga konton. Som vanligt kan du se mer kontospecifik information om du klickar på ett konto.

Desktop:


3. Förenklade menyer

Desktop:

När du loggar in via datorn har du tidigare haft två olika menyer; en meny uppe till höger där du hittade bl.a. insättningar och överföringsalternativ, och en meny uppe till vänster för kundkännedom och inställningar. Nu har vi förenklat det genom att placera ut de vanligaste valen som direkta genvägar i sidans övre högre hörn – Insättningar, Månadssparande och Öppna konto.

Mobil:

Efter feedback från våra kunder har vi förenklat menyerna för mobilvyn. Då den tidigare nedre menyraden ibland försvann, främst för kunder med iPhone och Safari som webbläsare, har vi tagit fram två tydliga genvägar på vänster sida i mobilen. Den nedre (gråa) genvägen kommer också att ligga kvar på sin position, även när du scrollar ner eller går in på specifik kontovy, så att menyn alltid bara är ett enkelt klick bort.


4. Tydligare kontohändelser

Mobil:

Vi har gjort det enklare att visa din kontoaktivitet genom att addera en knapp direkt till höger under grafen som heter 'Visa kontohändelser'. Här kan du se dina insättningar och uttag under den angivna perioden, och de olika "bollarnas" storlek under grafen visualiserar storleken på respektive händelse (grönt för insättningar, rött för uttag). Vi har även förenklat överblickens val av tidsintervall genom att erbjuda snabbvalsknappar för vilken period du vill visa.

Desktop:


5. Renare kontovy i mobilen

Mobil:

Vi har tagit fram en renare och enklare design för kontovyn, s.k. kort, som skapar en ökad synlighet och överblick, framför allt i mobilen. Vi har även adderat möjlighet att sortera kontona, inte bara efter när de är skapade utan också efter namn i bokstavsordning, perfekt för dig med många Lysakonton.


Ett ständigt förbättringsarbete

Dessa förbättringar är delar av ett större förbättringsprogram för det inloggade läget. Därför kommer vissa sidor se olika ut än andra under en period. Vi jobbar på så fort vi kan för att implementera "det nya" över hela sajten.

Vi vill också passa på att tacka er – alla våra kunder. Det är mycket tack vare era synpunkter, idéer och feedback som vi kan utveckla tjänsten och göra den ännu enklare att använda.

fortsätt skicka meddelanden med smarta idéer om hur vi kan göra tjänsten ännu bättre. Steg för steg skapar vi tillsammans Europas bästa spartjänst och sätter en helt ny standard för sparande.

BLI KUNDTILLBAKA TILL FRAMSIDAN

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.