Det enskilt mest efterfrågade önskemålet bland våra kunder de senaste månaderna har varit ett hållbart sparalternativ. Därför är vi väldigt glada över att få meddela att vi nu lanserar ett riktigt bra och billigt sparande med hållbar inriktning.

Bästa kunder,

Vi älskar när ni kommer med feedback. De tankar, önskemål och förbättringsförslag som skickas till oss är en central del av vårt utvecklingsarbete. I slutändan är Lysa en tjänst som vi utvecklar, förfinar och förbättrar, varje dag, tillsammans.

Efterfrågan på ett evidensbaserat sparande som beaktar hållbarhetsaspekter har varit stort. Tack vare vår storlek har detta möjliggjorts till en kostnad och en diverisifieringsgrad som Lysa anser vara i linje med Lysas investeringsfilosofi - individanpassad, evidensbaserad och transparent, skriver Oscar Björklund, investeringsansvarig på Lysa.

Oscar Björklund, Lysa

Hållbart sparande enligt Svenska Kyrkans riktlinjer

Vi har lagt mycket tid och energi på att hitta en standard för vad som är en hållbar investering. Vår analys har landat i svenska kyrkans riktlinjer som både är genomtänkta och konsekventa. Vi har därför valt att följa dessa i mesta möjliga mån.

Det innebär bl.a. en begränsning av möjligheten att investera i bolag vars omsättning kommer från produktion eller distribution av ex. vapen, droger, kommersiell spelverksamhet eller fossila bränslen.

Lysas grundläggande principer för god förvaltning, som redogörs för i Lysas whitepaper  - evidensbaserad indexnära förvaltning med hög grad av diversifiering och låga avgifter är fortfarande centrala. Dessa har legat till grund för valet av underliggande placering som uppfyller svenska kyrkans standard.


Ingen skillnad i avgift

Alldeles för länge har standarden hos andra förvaltare varit att lägga på en extra avgift på hållbara fonder. Det har med andra ord varit betydligt dyrare för dig som kund att spara hållbart. Den standarden är inte bara gammal, den tycker vi är direkt fel. Hos oss är valet mellan att spara med bred eller hållbar inriktning en fråga om preferens, inte pris. Därför kommer avgiften till oss på Lysa att vara precis densamma oavsett vad du väljer (max 0,24 %). Den totala avgiften för dig som kund är i stort sett densamma, sånär som på någon baspunkt (1 baspunkt = 0,01 %), beroende på de underliggande fondernas kostnadsfördelning mellan räntor och aktier.

Samma låga avgift som tidigare

Utvärdering och val av förvaltare

För att säkerställa att ett konsekvent ramverk används för såväl aktieinvesteringar i Sverige och globalt som i ränteinvesteringar har vi valt att använda samma förvaltare för samtliga hållbara exponeringar.

Efter en noggrann utvärdering har vi därför valt ut Öhman Fonder som leverantör. Förutom exkludering av bolag enligt Svenska Kyrkans ovan nämnda riktlinjer inkluderas bolag med starka hållbarhetsarbeten som ges en större vikt jämfört med index.


Som vanligt är du välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar, antingen genom att mejla kontakt[at]lysa.se eller ringa på 08 - 525 035 70.

Riskinformation
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

BLI KUND
TILLBAKA TILL FRAMSIDAN

Bästa hälsningar,
Team Lysa