Denna information berör endast kunder som sparar med Lysas breda investeringsinriktning.

Bästa kunder,
Vi är glada att kunna meddela att Lysa Räntor kommer återuppta handeln på onsdag 1 april. Detta efter besked att handeln i den underliggande fonden, Spiltan Räntefond Sverige, återupptas.

Du behöver inte göra någonting
Samtliga order som har lagts under handelsstoppet för Lysa Räntor kommer att genomföras den 1 april när fonden öppnar igen. Du behöver inte göra någonting, det sköts helt automatiskt. Nya insättningar, ombalanseringar och interna överföringar kommer fungera precis som vanligt.

Varför senarelades handeln för Lysa Räntor?
De senaste veckornas obalans på den svenska marknaden för företagslån gjorde att många räntefonder hade svårt att värdera sina innehav. Flera valde därför att tillfälligt senarelägga sin handel, däribland Spiltan Räntefond Sverige som utgör ca 17 % av innehavet i Lysa Räntor. Deras senareläggning drog ut på tiden och gjorde att vi på Lysa inte längre kunde garantera våra kunder en aktuell och korrekt värdering av innehavet i Lysa Räntor. För att säkerställa likabehandling för alla andelsägare valde vi därför att tillfälligt senarelägga handeln för Lysa Räntor.

Planen framåt
Vi kommer de närmaste dagarna analysera innehaven samt gå igenom sammansättningen av Lysa Räntor och vidta åtgärder för att säkerställa att vi både på kort och lång sikt minimerar risken att liknande situationer kommer uppstå igen. I arbetet med att se över underliggande innehav kommer vi som alltid fästa stor vikt vid de parametrar som framgår av vårt whitepaper. Vi kommer fortsätta vara transparenta i vårt agerande och vår strategi för att säkerställa våra kunders fortsatta förtroende.

-

Nedan följer några vanliga frågor (och svar):

Kunde Lysa ha valt att inte senarelägga handel för Lysa Räntor?
Nej. Vid extraordinära omständigheter där det kan få negativa konsekvenser för fondens andelsägare om tillgångar inte kan prissättas eller innehav måste säljas till underpris, har fondbolag en skyldighet att senarelägga handel för att skydda andelsägare och säkerställa att alla andelsägare behandlas lika. Finansinspektionen skickade ut ett pressmeddelande om detta den 19 mars. Vi var inte ensamma om detta, bland annat fattade Avanza samma beslut för fonder som de har, av samma anledning.

Vad händer nu när Lysa Räntor öppnat för handel igen?
En ny värdering av samtliga innehav i fonderna görs och alla väntande insättningar, ombalanseringar och uttag kommer att genomföras automatiskt när fonden öppnar den 1 april.

Vad händer med avgiften under tiden Lysa Räntor var stängd?
Lysa har inte tagit ut någon avgift för Lysa Räntor under den period som fonden var stängd.

Hur hanteras väntande insättningar?
Köporder som är lagda under stängningen kommer att genomföras automatiskt den 1 april när fonden öppnar. Nya insättningar genomförs precis som vanligt.

Hur hanteras väntande uttag?
För uttag från den del som låg placerat i räntefonden Lysa Räntor genomförs nu försäljningen och dina pengar kommer att betalas ut till ditt bankkonto som vanligt. Normalt har du pengarna på ditt bankkonto inom 1-3 bankdagar.

Hur hanteras väntande ombalanseringar?
Väntande ombalanseringar som innefattar Lysa Räntor kommer att genomföras automatiskt den 1 april när fonden öppnar för handel igen.

Hur hanteras interna överföringar?
Interna överföringar mellan dina konton fungerar från och med den 1 april precis som vanligt.