Lysa ägs av grundarna, teammedlemmar och backas upp av entreprenörer, institutioner och företagsledare. Nedan följer en lista på de största delägarna i Lysa.

  • Patrik Adamson 18 %
  • Nicklas Storåkers 13 %
  • Ernström Ventures 13 %
  • Karl-Johan Perssons 8 %
  • Christer Gardell 7 %
  • SEB Ventures 5 %