Risk (på gott och ont)

“Du erbjuds att investera hela ditt sparkapital i tillgångar som förväntas ge en avkastning på 6 % under 1 år. Det finns dock en risk att du »