Har du just sålt eller avvecklat verksamhet i ditt fåmansbolag? Eller kommer du göra det inom kort? Då kanske du funderar på hur du på bästa sätt kan få ut pengarna i privatekonomin och i samband med detta stött på begreppet “träda-bolag”? Begreppet avser möjligheterna att efter fem kalenderår ta ut pengarna till lägre skatt. Under denna tidsperiod kan det vara lämpligt att lägga pengarna i diskretionär förvaltning, t.ex. inom ramen för Lysas förvaltningstjänst.

BLI FÖRETAGSKUND DIREKT

Ett bolag i träda (även kallat vilande bolag) är ett fåmansbolag i vilket ägaren, eller denne närstående, inte längre är aktiva. När bolaget varit vilande i fem kalenderår omfattas ägaren inte längre av de s.k. 3:12-reglerna (även kallade FÅAB-reglerna) och pengarna kan tas ut ur bolaget till en skattesats om 25 % (vilket normalt är lägre än beskattningen inom ramen för 3:12-reglerna). För mer exakt information hänvisar vi er till Skatteverket eller till er revisor/skatterådgivare.

Exempel: Gunnel har under 2020 sålt verksamheten i sitt fåmansbolag och har nu 5 miljoner kronor i bolaget. Pengarna ligger på företagskontot. Om Gunnel väljer att lägga sitt bolag i träda kan hon efter 5 kalenderår (dvs. 2026) ta ut pengarna till en lägre skatt än om hon tog ut dem direkt. Gunnel vill dock ha en effektivare förvaltning av pengarna än ett företagskonto under denna tidsperiod, men får inte själv delta i förvaltningen i sådan omfattning att hon anses aktiv i bolaget. I dessa situationer är diskretionär förvaltning ett bra alternativ.

Varför passar Lysa så bra?

Lysas diskretionära förvaltning är ett utmärkt alternativ för fåmansbolag i träda. Med Lysa som diskretionär förvaltare lämnar du som ägare över ansvaret för förvaltningen till Lysa, vilket innebär att en effektiv förvaltning av pengarna kan uppnås utan att du som ägare aktivt behöver delta.

Som företagskund hos Lysa kan du investera genom antingen värdepappersdepå eller kapitalförsäkring. Läs mer om vad som skiljer dessa åt och vilken sparform som passar just dig och ditt bolag genom att klicka här.


Så här funkar Lysa för företag

Allt börjar med att vi ställer ett antal frågor om dig och din verksamhet. Det är frågor som bl.a. handlar om bolagets omsättning, likviditetsbehov, investeringshorisont och riskbenägenhet. Baserat på dina svar tar vi fram ett anpassat investeringsförslag för företagets konto – en portfölj med X % aktiefonder och Y % räntefonder.

Varje insättning du gör investeras sedan helt automatiskt enligt portföljens fördelning, i några av marknadens bästa och billigaste indexfonder. Genom löpande ombalanseringar säkerställer vi också portföljens balans över tid, utan att du behöver tänka på det.

Med ditt företag i fokus

På Lysa är vi fast beslutna att göra det lätt för ditt företag att investera rätt. Därför har vi utvecklat en företagstjänst som är enkel, digital, billig och flexibel. Allt för att göra det möjligt för dig att fokusera på det du gör allra bäst – driva ditt företag framåt. Tjänsten passar alla typer av aktiebolag – stora som små. Läs mer om Lysa för företag 2.0 här.  


Lysa tillhandahåller inte skatterådgivning

Lysa tillhandahåller en förvaltningstjänst, inte rådgivning i skattefrågor. Hur ditt enskilda fall kan komma att bedömas är ytterst ditt ansvar. Ta gärna kontakt med din skattejurist eller revisor om du känner dig osäker.

KLICKA HÄR FÖR ATT BLI FÖRETAGSKUND

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.