Vi vill göra det lätt för dig att spara rätt. Genom att spara hållbart med Lysa sprider du dina investeringar i hundratals bolag runt om i världen, samtidigt som du väljer bort bolag som är verksamma inom vapen, kommersiell spelverksamhet eller fossila bränslen.

KLICKA HÄR FÖR ATT BLI KUND

Obs! Detta är ett blogginlägg från 2020 som innehåller information som var aktuell där och då. Lysas hållbara investeringsfokus har sedan dess uppdaterats i linje med EU:s nya regelverk för hållbara investeringar. Idag utgör vår fondportfölj med hållbart fokus en sk. (ljusgrön) artikel 8-produkt vilken främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Läs mer om detta genom att klicka här.


Hållbart sparande hos Lysa

Men vad är egentligen hållbart sparande? Handlar det om miljön, social och ekonomisk hållbarhet? Eller om att inte investera i vissa typer av branscher? Eftersom begreppet "hållbart" innefattar så mycket och betyder så olika för olika personer, har vi lagt mycket tid och energi på att hitta en standard för vad som är en hållbar investering. Vår analys har landat i svenska kyrkans riktlinjer som både är genomtänkta och konsekventa. Vi har därför valt att följa dessa i mesta möjliga mån.

Det innebär bl.a. en begränsning av möjligheten att investera i bolag vars omsättning kommer från produktion eller distribution av ex. vapen, droger, kommersiell spelverksamhet eller fossila bränslen.

Lysas grundläggande principer för god förvaltning, som redogörs för i Lysas whitepaper  - evidensbaserad indexnära förvaltning med hög grad av diversifiering och låga avgifter är fortfarande centrala. Dessa har legat till grund för valet av underliggande placering som uppfyller svenska kyrkans standard.

Ingen skillnad i avgift

Lysa erbjuder idag två investeringsinriktningar - Lysa Bred med fokus på maximal diversifiering och global exponering, och Lysa Hållbar som fokuserar på hållbara investeringar.

Alldeles för länge har standarden hos andra förvaltare varit att lägga på en extra avgift på hållbara fonder. Det har med andra ord varit betydligt dyrare för dig som kund att spara hållbart. Den standarden är inte bara gammal, den tycker vi är direkt fel. Hos oss är valet mellan att spara med bred eller hållbar inriktning en fråga om preferens, inte pris. Därför kommer avgiften till oss på Lysa att vara precis densamma oavsett vad du väljer (max 0,24 %). Den totala avgiften för dig som kund är i stort sett densamma, sånär som på någon baspunkt (1 baspunkt = 0,01 %), beroende på de underliggande fondernas kostnadsfördelning mellan räntor och aktier.

Efterfrågan på ett evidensbaserat sparande som beaktar hållbarhetsaspekter har varit stort. Tack vare vår storlek har detta möjliggjorts till en kostnad och en diverisifieringsgrad som Lysa anser vara i linje med Lysas investeringsfilosofi - individanpassad, evidensbaserad och transparent, skriver Oscar Björklund, investeringsansvarig på Lysa.

Utvärdering och val av förvaltare

För att säkerställa att ett konsekvent ramverk används för såväl aktieinvesteringar i Sverige och globalt som i ränteinvesteringar har vi valt att använda samma förvaltare för samtliga hållbara exponeringar.

Efter en noggrann utvärdering har vi därför valt ut Öhman Fonder som leverantör. Förutom exkludering av bolag enligt Svenska Kyrkans ovan nämnda riktlinjer inkluderas bolag med starka hållbarhetsarbeten som ges en större vikt jämfört med index.

Kom igång med Lysa

Att börja spara med Lysa tar bara några minuter. Det börjar med att vi ställer några frågor om dig, din ekonomiska situation, sparmål och investeringsinriktning, och baserat på dina svar tar vi fram ett personligt investeringsförslag för dig.

Varje insättning du nu gör till ditt Lysakonto investeras helt automatiskt enligt din individuella målfördelning, i några av marknadens bästa och billigaste hållbara indexfonder. Och genom löpande ombalanseringar ser vi på Lysa till att din portfölj behåller rätt risknivå över tid.

BLI KUND
TILLBAKA TILL FRAMSIDAN

Riskinformation
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.