Först och främst vill vi återigen beklaga den fortsatta senareläggningen av handeln för Lysa Räntor. Det är vår högsta prioritet att lösa situationen. Som vi beskrivit tidigare är detta ett resultat av senareläggningen av handel för Spiltan Räntefond Sverige, som utgör ca 17 % av Lysa Räntor. Spiltans senareläggning har nu varat i 10 dagar och flera aktörer sitter med samma problem som oss, däribland Avanza och Pensionsmyndigheten.

Utvecklingen den senaste veckan har inneburit att flera andra etablerade aktörer som tidigare senarelagt sin handel, har öppnat upp igen, däribland Enter Fonder, SEB, Lannebo och Carnegie. En fond ska som huvudregel vara öppen för handel. Att senarelägga handel är en extraordinär åtgärd som är ingripande för fondandelsägarna och ska endast användas i extrema fall.

Vi har haft daglig kontakt med Spiltan och baserat på den information vi har fått anser vi inte att de legalt kan motivera fortsatt senareläggning. Detta har vi även påpekat för Spiltan. Vi för löpande kontakt med det berörda fondbolaget och myndigheter för att få till en skyndsam process för en öppning av Spiltan Räntefond Sverige, så att vi kan öppna Lysa Räntor igen.

Vi kommer uppdatera bloggen med ny information inom kort, senast på onsdag kl 16.00. Vi har även en maillista för aktuella uppdateringar om situationen som du kan anmäla dig till genom att maila oss på kontakt@lysa.se. Har du fler frågor så är du välkommen att höra av dig antingen genom att skicka ett meddelande i inloggat läge, mejla eller ringa oss på 08-525 035 70.