Den 24 mars beslutade vi att senarelägga handel för Lysa Räntor, som ett resultat av att fonden Spiltan Räntor Sverige har senarelagt sin handel. Detta för att följa regelverket och säkerställa att alla andelsägare behandlas lika.

Att upphäva senareläggningen är vår högsta prioritet och vi arbetar hårt för att lösa situationen på bästa sätt för våra kunder.

Under veckan har vi haft daglig kontakt med Spiltan Fonder, bland annat genom separata möten med bolagets ordförande och verkställande direktör. Vi följer situationen noggrant och gör allt vi kan för att så snart som möjligt åter kunna öppna Lysa Räntor för handel.

Nästa uppdatering om situationen kommer på måndag 30/3. Här kan du läsa några frågor och svar om senareläggningen och vad det innebär för dig som kund.